Privacy Verklaring

Knutselen-enzo.nl, gevestigd aan President Allendelaan 295, 1068 VM, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Knutselen-enzo.nl is ingeschreven met kvk nummer: 74144707.

Contactgegevens:

https://www.knutselen-enzo.nl/

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Knutselen-enzo.nl. Zij is te bereiken via Knutselen.info@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knutselen-enzo.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Internet Browser en apparaat type: e-mail adres, telefoonnummer, ip adres, locatie gegevens, gegevens over jouw activiteit op de website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat knutselen-enzo.nl met affiliate links werkt. Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Knutselen.info@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Knutselen-enzo.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Knutselen-enzo.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte en tevens jouw unieke cookie tracking ID kunnen volgen.
Knutselen-enzo.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Knutselen-enzo.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Knutselen-enzo.nl) tussen zit. Knutselen-enzo.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Hosting en extra Beveiliging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Knutselen-enzo.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren alle verzamelde gegevens oneindig puur voor interne verbeteringen en commerciële doeleindes. Wij zullen geen persoonsgegevens met derde delen, anders dan cookie / tracking. Wanneer wordt gevraagd om persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen wij de persoonsgegevens binnen de wettelijke termijn verwijderen en indien op verzoek een schriftelijke bevestiging geven.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Knutselen-enzo.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Knutselen-enzo.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knutselen-enzo.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Knutselen-enzo.nl gebruikt cookies met een puur technische en commerciele functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij jouw activiteiten kunnen volgen. Uiteraard gebeurd dit anoniem aan de hand van een uniek nummer. Door de cookies te accepteren, kan Knutselen-enzo.nl voortbestaan, omdat er een kleine commissie wordt ontvangen wanneer jij een aankoop doet bij een derde partij.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Wij werken samen met verschillende affiliate programma’s, waaronder; Bol.com.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knutselen-enzo.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Knutselen.info@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek.
Knutselen-enzo.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Knutselen-enzo.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Knutselen.info@gmail.com

Back To Top